Remco van der Graaf

Remco van der Graaf

Remco van der Graaf
Operationeel Manager, Senior Trainer/Coach & Consultant Duurzame Inzetbaarheid

Als adviseur denk ik graag met de klant mee over de invulling van het gezondheidsbeleid binnen de organisatie. Een goed gezondheidsbeleid is voor mij de basis van een vitale organisatie waar iedereen graag wil werken. Samen bouwen aan de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van medewerkers en dit vertalen naar de werkvloer. Mijn specialisatie ligt hierbij op het thema fysieke belasting. Mijn focus ligt daarbij vooral op het gedrag van de medewerker op de werkplek en alles wat daarbij komt kijken wat fysiek belastend is. Dit varieert van beeldschermwerk tot productieomgeving. Ik vind het belangrijk dat mensen op de werkplek vroegtijdig herkennen wat veilig en gezond werken is. Hierdoor kunnen medewerkers zelf hun gezondheid bewaken en zodoende de kans op verzuim verminderen. De individu is immers zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gezondheid, daarom spreek ik ze hier op aan en kijk verder dan alleen de werksituatie. Wat kun jij als persoon nog meer doen om je fit en vitaal te (blijven) voelen?

Enkele projecten

 • Bosch Transmission Technology

  Opdracht

  Bewustwording creëren onder medewerkers met betrekking tot menselijk gedrag binnen het thema fysieke belasting. Dit door middel van workshops en werkplekonderzoeken (en hierbij gebruik maken van myofeedback).

  Resultaat

  Hoge waardering door medewerkers en opdrachtgever (8,5/10) en meer bewustwording voor de factor gedrag onder diverse `lagen’ (management/kwaliteit/productie) binnen Bosch. Met name de praktische insteek werd zeer gewaardeerd door de deelnemers.

 • Rabobank Amerstreek, afdeling virtueel kantoor

  Opdracht

  Bewustwording creëren bij medewerkers op het gebied van gezond beeldschermwerk. Tevens het geven van handvatten zodat medewerkers zelf de regie in handen kunnen nemen op dit vlak.

  Resultaat

  Hoge waardering (8,0/10) en meer bewustwording op de afdeling. Medewerkers spreken elkaar meer aan op het gebied van werkhouding, pauzegedrag en thematiek als werkdruk.

 • Gemeente Den Bosch

  Opdracht

  Geven van groepsgewijze workshops (`Energiek aan het werk`) met hierna individuele vitaliteitsgesprekken.

  Resultaat

  Medewerkers hebben een persoonlijk actieplan opgesteld naar aanleiding van de workshop. Tijdens het gesprek is deze verder uitgewerkt en is ondersteuning geboden bij het vorm geven van het individuele plan. Het bespreken van mogelijke valkuilen en hoe medewerker hiermee om kan gaan is ook onderdeel van dit gesprek.

Remco op social media